Diepgang voor leiders die beide ambiëren: Wijsheid én Impact.

 

Wanneer stel je geen vraag, maar geef je gewoon je mening?

Dit is een mooie vraag uit de categorie: tegendenken. Voor je het weet leidt deze campagne tot de norm dat vragen stellen altijd beter is dan antwoord geven. Dat is niet zo. De vraag van mevr. Laura van Overbeek de Meyer – Verdijk herinnert daaraan.

Het is een ritme tussen stellen en vragen, tussen meningen, weten en je in alle waarachtigheid iets afvragen is een zeer wezenlijk ritme. In gesprekken verwarren we die nog wel eens. Hoe vaak wordt niet iets gevraagd, terwijl men eigenlijk een standpunt wil verkondigen?

Het is de kunst om deze bewust af te wisselen. Gebeurt het je? in gesprekken? Dat je jezelf hoort praten en dingen hoort vragen?Of doe je het bewust? Weet je wanneer je iets wilt weten? Kun je in gesprek zijn in overeenstemming met je overtuigingen? En met je gevoel? Welke plek krijgen die?

Stop met vraaggestuurd leidinggeven

Nepvragen stellen is funest voor het gespreksklimaat. Het idee dat je met vragen meer bereikt dan met instructies is onjuist. Directief leiderschap is op momenten bijzonder functioneel en nodig.

Wanneer functionaliteit en resultaten echter je het zicht ontnemen op andere waarden, dan weet je dat het tijd is voor andere vragen, meer vragen, betere vragen.

Het is de kunst om bewust, bereflecteerd te kiezen. Weten wanneer je een vraag hebt te stellen, en weten wat de momenten zijn om opdrachten te geven, opvattingen te delen of een analyse uit te proberen.

Dat wordt van leiders gevraagd. En soms betekent dat een mening geven. Ook wanneer jou niets gevraagd werd.

 

Heb jij ook een goede vraag?

Ik nodig je uit deze te mailen naar tijdvoorbeterevragen@bvtf.nl

Kijk voor meer informatie hier: Campagne Tijd voor betere vragen

deelname is 100% gratis