Diepgang voor leiders die beide ambiëren: Wijsheid én Impact.

 

Hoe hoor je wat er niet gezegd wordt?

Deze ogenschijnlijk onmogelijke vraag geformuleerd door Mevr. Hanske Plengen leidt tot dialectisch bewegingen.

Wat vul ik in? Hoor ik meer dan er gezegd wordt? De vraag herinnert aan het risico van misinterpretatie en projectie. Wat denk ik onterecht te horen in de woorden van de ander? Meestal bevestigen we elkaar hierin, al telefonerend in de auto of bij de koffie één-op-één.

Andersom kan echter ook. Wat is de betekenis van dat wat niet gezegd wordt? En hoe weet je dat? Het levert een schat aan informatie op, wanneer we ons bewust zijn van alles wat niet is gezegd.

het belang van bestuurlijke subtiliteiten

Het is een thema waarover ik vaak nadenk: bestuurlijke subtiliteiten. Ze zijn zó nodig, zó nuttig. Veel dingen komen van de grond als gevolg van bestuurlijke subtiliteiten. Het werkt niet productief om steeds alles helemaal bloot te leggen.

Maar het onzichtbare, subtiele heeft ook iets onaanraakbaars, iets onveranderbaars, iets onaanspreekbaars. En wanneer heb je te maken met ongepast zelfbehoud? En wanneer met dienstbare functionele subtiliteiten?

Deze vraag van Hanske Plengen kunnen we ook lezen als concrete tip. Met deze vraag in het achterhoofd ontdekken we mogelijk het verschil.