Diepgang voor leiders die beide ambiëren: Wijsheid én Impact.

 

De tirannie van gevoelsmensen

Inhoudelijk gedreven mensen krijgen het nogal eens te horen: ‘Je zit zo in je hoofd.’ Of zelfs: ‘Ik voel je niet.’ Vervolgens worden verschillende pogingen ondernomen je te laten voelen, ‘in je lijf te gaan zitten’ of wordt een fysieke aanraking geforceerd. Idiotie is het!

Zeker wanneer de ‘voelers’ in de meerderheid zijn en bevestiging vinden bij anderen. Ze hebben geen idee wat er in feite gebeurt. Hun beleving is de norm –­ als zij je niet voelen, ben jij er niet. De mogelijkheid van andere vormen wordt niet overwogen. Zij durven te voelen en jij bent nog niet zo ver.

De tirannie van gevoelsmensen

Strijd om voorkeurstijlen

De strijd om voorkeurstijlen lijkt dan een verheven vorm van leren, maar is in feite tirannie. Natuurlijk geldt dit niet voor iedereen. En evengoed kunnen we schrijven over de tirannie van denkers. Maar wiens vorm is leidend in de zoektocht naar synergie en samenwerking?

Zonder uitzondering is het menselijk belang groot om voorbij individuele management drives of eigen subjectieve voorkeuren te kijken. Gewoonlijk schrijven we die opdracht toe aan HRM’ers, teamleiders en managers, zodat ze begrijpen ‘hoe hun mensen in elkaar zitten’. Of het is een coachingstip aan de bestuurder: herken de stijlen en maak zo je boodschap acceptabel.

Ik doe er nog een schepje bovenop: je hebt je niet alleen te verhouden tot andere subjecten en hun voorkeuren. Verschaf jezelf inzicht in de essentie van het bovenpersoonlijke. Bouw aan een gezamenlijke relatie met iets groters. Wanneer je voorbij jezelf kunt kijken, kosten teambuilding en het zoeken naar gemeenschappelijkheid minder energie en is de realiteit het kader van het collectieve zoeken.